1974_11_Dutch_Artists_Edinburgh_Een_ bezoek_aan_alle_863_gemeenten_van_Nederland_Wim_Gijzen